[tupe:name]
新闻详情News detail
当前位置:首页 >> 新闻资讯 >> 常见问题

一般常见的工业粉尘处理方式分类

发布日期:2017-8-6 18:09:44 访问次数:

  目前工业粉尘处理方式有湿式处理与干式处理

       一:湿式处理
       主要通过水的吸附溶解等将粉尘收集净化,适用于工业锅炉、垃圾焚烧等产生高温、有毒烟尘废气的净化。
 
       二:干式处理
           又分为离心式分离、机械式分离及静电分离三类。
           1, 离心式分离—采用离心力进行粉尘的分离净化,如旋风除尘器,适用于大颗 粒、重颗粒粉尘的分离,作为初级除尘器使用;
          2,机械式分离—采用滤筒或滤袋进行粉尘的过滤净化,如滤筒或滤袋除尘器,适用于各种工业生产中产生粉尘的收集净化,现在最常见的处理方试。
 
        三:静电分离:
         利用静电吸附原理进行粉尘的分离,如静电除尘器,由于耗电量较大,目前已逐步淘汰。